Angelic Zambrana  (แองเจลิซ แซมบราน่า)

Angelic Zambrana (แองเจลิซ แซมบราน่า)

ชื่ออังกฤษ:

Angelic Zambrana

ชื่อไทย:

แองเจลิซ แซมบราน่า

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

-

ผลงานหนังของ : Angelic Zambrana (แองเจลิซ แซมบราน่า)

Bushwick สู้ยึดเมือง ปี 2017 IMDB:5.1

เรื่องราวของ ลูซี่ (บริททานีย์ สโนว์) หญิงสาวผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาและได้เดินทางกลับมายังถิ่นกำเนิดท...

5.1 IMDB Rating