Kiersey Clemons  (เคียร์ซี่ย์ เคลมอนส์)

Kiersey Clemons (เคียร์ซี่ย์ เคลมอนส์)

ชื่ออังกฤษ:

Kiersey Clemons

ชื่อไทย:

เคียร์ซี่ย์ เคลมอนส์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

165 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Kiersey Clemons (เคียร์ซี่ย์ เคลมอนส์)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating