Amber Heard  (แอมเบอร์ เฮิร์ด)

Amber Heard (แอมเบอร์ เฮิร์ด)

ชื่ออังกฤษ:

Amber Heard

ชื่อไทย:

แอมเบอร์ เฮิร์ด

วันเกิด:

22/04/1986

ส่วนสูง:

173 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

ออสติน, เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Amber Heard (แอมเบอร์ เฮิร์ด)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating