Ray Fisher  (เรย์ ฟิชเชอร์)

Ray Fisher (เรย์ ฟิชเชอร์)

ชื่ออังกฤษ:

Ray Fisher

ชื่อไทย:

เรย์ ฟิชเชอร์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

165 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

แคมเดน, นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Ray Fisher (เรย์ ฟิชเชอร์)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating