Amy Adams  (เอมี่ อดัมส์)

Amy Adams (เอมี่ อดัมส์)

ชื่ออังกฤษ:

Amy Adams

ชื่อไทย:

เอมี่ อดัมส์

วันเกิด:

20/08/1974

ส่วนสูง:

165 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

วิเซนซา, เวเนโต ประเทศอิตาลี

ผลงานหนังของ : Amy Adams (เอมี่ อดัมส์)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating