Henry  Cavill  (เฮนรี่ คาวิลล์)

Henry Cavill (เฮนรี่ คาวิลล์)

ชื่ออังกฤษ:

Henry Cavill

ชื่อไทย:

เฮนรี่ คาวิลล์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

185 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

แชนแนล, อังกฤษ สหราชอาณาจักร

ผลงานหนังของ : Henry Cavill (เฮนรี่ คาวิลล์)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating