Jason Momoa  (เจสัน โมมัว)

Jason Momoa (เจสัน โมมัว)

ชื่ออังกฤษ:

Jason Momoa

ชื่อไทย:

เจสัน โมมัว

วันเกิด:

01/08/1979

ส่วนสูง:

193 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

โฮโนลูลู, ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Jason Momoa (เจสัน โมมัว)

Justice League จัสติซ ลีก ปี 2017 IMDB:7.5

จากความตื่นตัวเรื่องการกอบกู้ศรัทธาจากมนุษย์ และด้วยแรงบันดาลใจจากความเสียสละของซูเปอร์แมน บรูซ เวย์...

7.5 IMDB Rating